ΓΕΡΜΑΝΟΣ GROUP Ι.Κ.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΦΜ:801746100

ΔΟΥ: ΚΩ

ΑΡ.ΓΕΜΗ:162875420000

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ: 64472

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ

ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΔ: 41203000

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ)

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 10.000,00

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ: ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ 10.000,00 Χ(51%) ΕΥΡΩ ΕΛΑΒΕ 10.000 Χ (51%) ΜΕΡΙΔΙΑ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ: ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΞΙΑΣ 10.000,00 Χ(49%) ΕΥΡΩ ΕΛΑΒΕ 10.000 Χ (49%) ΜΕΡΙΔΙΑ.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλ: 6932428919 - 2247025412

Email: germanosgroup@yahoo.gr

Webpage: germanosgroupike.gr

ΠΛΑΚΑ 0, ΤΚ. 85400, ΛΕΡΟΣ